การเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :

ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย =

โดย สีดา สอนศรี...[และคนอื่นๆ]

Main Author: สีดา สอนศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Subjects: การเลือกตั้ง –– อินโดนีเซีย –– วิจัย
การเลือกตั้ง –– มาเลเซีย –– วิจัย
การเลือกตั้ง –– ฟิลิปปินส์ –– วิจัย
การเลือกตั้ง –– ไทย –– วิจัย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– การเมืองการปกครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ750.A95 ส733ก 2547
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available

Social, Stack

Call Number: JQ750.A95 ส733ก 2547
Copy 7
Available
Copy 6
Available