รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ในชุมชนบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี =

People's Participation in Developing Prevention Model for Diarrheal Disease in Bong Ti Community, Kanchanaburi /

จรรยา เศรษฐบุตร...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: จรรยา เศรษฐบุตร, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการกาญจนบุรี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
Subjects: ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม -- วิจัย
ท้องร่วง -- กาญจนบุรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information