ประวัติศาสตร์ยุโรปต้นยุคใหม่ ค.ศ.1450-1789 =

History of early modern europe, 1450-1789 /

น้ำเงิน บุญเปี่ยม

Main Author: น้ำเงิน บุญเปี่ยม
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2541
Subjects: ยุโรป -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: D208 น514ป 2541
Copy 2
Available
Copy 1
Available