การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม =

Food & Beverage Management /

ประสงค์ แสงพายัพ

Main Author: ประสงค์ แสงพายัพ
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.
Subjects: อาหาร -- การจัดการ
อาหาร -- การบริหาร
เครื่องดื่ม -- การบริหาร
ร้านอาหาร -- การบริหาร
เครื่องดื่ม -- การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX945 ป389ก 2545
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available