12 ขุนพล SMEs (12 ก้าวสู่ความสำเร็จ) /

ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์

Main Author: ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
Subjects: ความสำเร็จทางธุรกิจ
ธุรกิจขนาดย่อม –– การบริหาร
การจัดการธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF1359 ส166ล 2545
Copy 4
Available
Copy 3
Available