รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ใขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้วยโอกาสที่เข้าถึงยาก /

โดย กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

No Cover Image
Other Authors: สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย, กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. กองโรคเอดส์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543
Subjects: โรคเอดส์ –– ไทย –– วิจัย
การพัฒนาชนบท –– ไทย –– วิจัย
องค์กรพัฒนาเอกชน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ร451 2543
Copy 1
Available