กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ เพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย =

Product liability law /

อนันต์ จันทรโอภากร

Main Author: อนันต์ จันทรโอภากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
Subjects: ความรับผิดของผู้ผลิต –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สินค้า –– ประกันภัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: K953 อ165ก 2547
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HE965 อ165ก 2547
Copy 1
Available