กฎหมายระหว่างประเทศ =

Public international law /

จุมพต สายสุนทร

Main Author: จุมพต สายสุนทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: กฎหมายระหว่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JX3695 จ637ก 2548
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 4
Available
Volume ล.1 Copy 5
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 6
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2325 จ637ก 2547
Volume ล.1 Copy 1
Available