รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารโครงการการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งชาติ ในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /

จัดทำโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, หัวหน้าโครงการวิจัย

No Cover Image
Main Author: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Other Authors: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- วิจัย
การท่องเที่ยว -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G155.T5 ม559ร 2544
Copy 1
Available