กิจกรรม 5 ส กับห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มกราคม-ธันวาคม 2547) /

วลุลี โพธิรังสิยากร ... [และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: วลุลี โพธิรังสิยากร, มหาวิทยาลัยนเรศวร. ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การควบคุมคุณภาพ
การจัดการสำนักงาน
การจัดองค์การ
การพัฒนาองค์การ
กิจกรรม -- 5 -- ส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: TS155ก636 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available