รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันพืชที่ประกอบอาหารมาใช้ประโยชน์ทดแทนในด้านพลังงาน (ส่วนที่ 2) =

Feasibility Study of Using Used Vegetable Oil as Application in energy substitution (Part 2) /

ธราพงษ์ วิทิตศานต์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ธราพงษ์ วิทิตศานต์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: น้ำมันพืช -- วิจัย
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP680 ร451 2546
Copy 1
Being repaired Quick Book