กระบวนการเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยา /

นภดล ทองนพเนื้อ, หัวหน้าโครงการ

No Cover Image
Main Author: นภดล ทองนพเนื้อ
Other Authors: สมหญิง พุ่งทอง, พัชรี คงสมัย, ศิตาพร ยังคง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: สมุนไพร -- ไทย -- การใช้รักษา -- วิจัย
สมุนไพร -- ไทย -- นครนายก -- วิจัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK99.T5 น191ก 2544
Copy 1
Available