การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย /

ประเสริฐ ณ นคร

Main Author: ประเสริฐ ณ นคร
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช. โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
Subjects: ศิลาจารึก –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4159 ป419ก 2547
Copy 1
Available