สื่อสารมวลชนกับสังคม =

Mass communication and society /

วัฒนา พุทธางกูรานนท์

Main Author: วัฒนา พุทธางกูรานนท์
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสื่อสารมวลชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
Subjects: สื่อมวลชน
การสื่อสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P90 ว398ส 2546
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Checked out Due: 2020-11-16 Recall This