โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์แก่วัยรุ่นและหนุ่มสาวในโรงงานจังหวัดขอนแก่น =

AIDS Education and Intervention Trial Among the youth in Factories : a Pilot Project /

ชวนชม สกนธวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ชวนชม สกนธวัฒน์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์, สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536
Subjects: โรคเอดส์ ขอนแก่น วิจัย
วัยรุ่น ขอนแก่น วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม ขอนแก่น วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RJ387.A25 ค961 2536
Copy 1
Available