การสำรวจองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออก) -- วิจัย
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
องค์กรพัฒนาเอกชน -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 ก525 2539
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available