การสำรวจองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539
Subjects: การพัฒนาชนบท –– ไทย (ภาคตะวันออก) –– วิจัย
การพัฒนาชนบท –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– วิจัย
องค์กรพัฒนาเอกชน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ชื่อเรื่องจากปก
โครงการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเอดส์ในชุมชน โดยความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
Physical Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)