คุณูปการด้านสตรีศึกษาต่อสังคมไทย /

นภาภรณ์ หะวานนท์ ; วิระดา สมสวัสดิ์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Main Author: นภาภรณ์ หะวานนท์
Other Authors: วิระดา สมสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2547
Subjects: สตรี -- ภาวะสังคม -- ไทย
สตรี -- ไทย -- กรณีศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1181.T5 น198ค 2547
Copy 1
Available