รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย /

หัวหน้าโครงการวิจัย สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข

No Cover Image
Main Author: สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Subjects: ผู้ประกอบการ –– ไทย –– วิจัย
ความสำเร็จทางธุรกิจ –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD38.25.T5 ส823ร 2544
Copy 1
Available