การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น =

Introduction to mass communication /

นงนุช ศิริโรจน์

Main Author: นงนุช ศิริโรจน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาสื่อสารมวลชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สื่อมวลชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P90 น139ก 2545
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available