ศักยภาพของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนอีสาน =

Potentialities of Folktals and Isan People's Ways of Life /

โดย ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยามหาสารคาม

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2545
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คติชาวบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 92 หน้า
ISBN: 9745422045