องค์ประกอบของเรื่องสั้น =

The elements of short stories /

ชูทิพย์ นาภู

Main Author: ชูทิพย์ นาภู
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: เรื่องสั้น
การเขียนเรื่องสั้น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN3373 ช663อ 2547
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Checked out Due: 2020-9-24 Recall This