กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศ /

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด, 2547
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4516 พ371 2547
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4516 พ371 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available