การออกแบบการสอน =

Instructional design /

สุคนธ์ ภูริเวทย์

Main Author: สุคนธ์ ภูริเวทย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะศึกษาศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การสอน
แบบการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1025 ส748ก 2544
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

Call Number: LB1025 ส748ก 2544
Copy 2
Not available