ใต้...หรอย มีสุข :

บอกเล่าเรื่องราว ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของภาคใต้ /

สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคใต้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547
Subjects: ธนาคารแห่งประเทศไทย –– ไทย (ภาคใต้)
ไทย (ภาคใต้) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.S6 ต889 2547
Copy 1
Available