สมุนไพรพื้นบ้าน (ฉบับรวม) /

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Other Authors: กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สถาบันวิจัยสมุนไพร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: สมุนไพร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RS164 ส316 2540
Copy 1
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: QV770.JT3 ส316 2544
Copy 2
Available