รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดถึงผลกระทบของโอโซนที่มีต่อโครงสร้างของเชื้อแบคทีเรียกกลุ่มแกรมบวกและแกรมลบ =

Scanning Electron Microscopic Study of the effects of Ozone Treatment on Structural Changes in gram positive and gram negative Bacteria /

วิภาวี อนุนันธ์พิศิษฐ์

No Cover Image
Main Author: วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: แบคทีเรีย -- วิจัย
โอโซน -- วิจัย
วิทยาแบคทีเรีย -- วิจัย
กล้องจุลทรรศน์ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QR75 ว657ร 2544
Copy 1
Available