รายงานวิจัยแนวแบ่งเขตภาษาถิ่นย่อยของภาษาไทยถิ่นตากใบ :

ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นของเสียงสระในคำที่ใช้รูปเขียน ใ- และ ไ- =

โดย พุทธชาติ โปธิบาล, ธนานันท์ ตรงดี

Main Author: พุทธชาติ โปธิบาล
Other Authors: ธนานันท์ ตรงดี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- (ภาคใต้) -- วิจัย
ภาษาตากใบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PL4195.A5 พ829ร 2542
Copy 1
Available