แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง พ.ศ. 2547 /

ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน, ภัทระ แสนไชยสุริยา

Other Authors: ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน, ภัทระ แสนไชยสุริยา, กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2547
Subjects: โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การป้องกันและควบคุม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RC607.A26 น927 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available