รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งชาติ ในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) /

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

No Cover Image
Main Author: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Other Authors: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- วิจัย
การท่องเที่ยว -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G155.T5 ม559ร 2544
Copy 1
Available