รายงานการวิจัยโครงการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเรื่องโครงการผลิตพืชสมุนไพรไทยโดยวิธีการใช้เกษตรอินทรีย์ : ว่านกอบหอยและรางจืด =

Thai herbal production by using organic farming : Oan Karb Hoi, Rang Jeud /

อุดมพร แพ่งนคร

No Cover Image
Main Author: อุดมพร แพ่งนคร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546
Subjects: พืชสมุนไพร ไทย วิจัย
เกษตรอินทรีย์ วิจัย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)