รายงานการวิจัยโครงการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเรื่องโครงการผลิตพืชสมุนไพรไทยโดยวิธีการใช้เกษตรอินทรีย์ : ว่านกอบหอยและรางจืด =

Thai herbal production by using organic farming : Oan Karb Hoi, Rang Jeud /

อุดมพร แพ่งนคร

No Cover Image
Main Author: อุดมพร แพ่งนคร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546
Subjects: พืชสมุนไพร ไทย วิจัย
เกษตรอินทรีย์ วิจัย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S605.5 อ791ค 2546
Copy 1
Available