โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพัทลุง (รายงานฉบับสมบูรณ์) /

จัดทำโดย ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545
Subjects: การท่องเที่ยว -- วางแผน -- วิจัย
การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว -- ไทย -- (ภาคใต้) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!