รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ) /

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

No Cover Image
Main Author: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
Subjects: อุตสาหกรรมอัญมณี -- วิจัย
เครื่องประดับ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD9747.T5 ม559ร 2545
Copy 2
Available
Copy 1
Available