รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาเซรามิกและแก้ว) เสนอ สำนักงานเศรฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม /

โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย
อุตสาหกรรมแก้ว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD9597.T5 ม559ร 2545
Copy 1
Available