การฝึกน้ำหนักเบื้องต้น =

Basic weight training /

พิชิต ภูติจันทร์

Main Author: พิชิต ภูติจันทร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547
Subjects: การยกน้ำหนัก
สมรรถภาพทางกาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GV546 พ467ก 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Checked out Due: 2022-6-9 Recall This
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 613.713 พ467ก 2547
Copy 0
Available
Copy 5
Available