เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติและสัทธิเศรษฐกิจ =

Economic history and history of economic thoughts /

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เศรษฐกิจ –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HC28 ส747อ 2540
Volume ล.2 Copy 1
Available