เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิการยน 2544 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดย คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ป.ท.) ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ปปจ.

No Cover Image
Other Authors: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต :d(2544 :
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท รำไทยเพรส จำกัด, 2544
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A55C6 ก474อ 2544
Copy 1
Available