ดั่งดวงศศิใส ส่องด้าวดุสิตา :

เดิดไท้ 72 พรรษา สมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ /

วรมน เหรียญสุวรรณ, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: วรมน เหรียญสุวรรณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สวนดุสิต, 2547
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ส731 ด319
Copy 1
Available
Copy 2
Available