ดั่งดวงศศิใส ส่องด้าวดุสิตา :

เดิดไท้ 72 พรรษา สมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ /

วรมน เหรียญสุวรรณ, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: วรมน เหรียญสุวรรณ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สวนดุสิต, 2547
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ส731 ด319
Copy 1
Available
Copy 2
Available