รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar :

สำหรับเตรียมตัวสอบ TOEFL CBT /

ชำนาญ ศุภนิตย์, สุทิน พูลสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: ชำนาญ ศุภนิตย
Other Authors: ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.[ประเทศไทย]
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี [ประเทศไทย], 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ –– ไวยากรณ์ –– ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 ช533ร 2546
Copy 2
Available