การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการปลูกสักเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /

ชาติชาย ชื่นบาน, สรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย, สุรัตน์ รอดมา

No Cover Image
Main Author: ชาติชาย ชื่นบาน
Other Authors: สรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย, สุรัตน์ รอดมา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: สัก -- การปลูก
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Online Access: หน้าปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: G70.212 ช518ก 2548
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G70.212 ช518ก 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available