หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส /

ปราณี อ่านเปรื่อง

Main Author: ปราณี อ่านเปรื่อง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: อาหาร –– การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!