การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ =

Research and Development of the Herbal Medicine:Brahmi /

โดย กรกนก อิงคนินันท์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กรกนก อิงคนินันท์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: สมุนไพร -- ไทย -- วิจัย
พรมมิ(พืช) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB351.H5 ก522 2548
Copy 1
Checked out Due: 2022-1-31 Recall This

Satit School, Reference

Call Number: 615.321 ก522 2548
Copy 2
Library use only