คติชนวิทยาที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย /

สุภาพร คงศิริรัตน์

No Cover Image
Main Author: สุภาพร คงศิริรัตน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: คติชาวบ้าน ไทย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: GR312 ส838ค 2547
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GR312 ส838ค 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available