ช่วยได้..หายจน ด้วย กข.คจ. :

กระบวนการขจัดความยากจนโดยชุมชน /

เส่ง สิงห์โตทอง, มนทิรา เข็มทอง

Main Author: เส่ง สิงห์โตทอง
Other Authors: มนทิรา เข็มทอง, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2545
Subjects: การพัฒนาชุมชน –– ไทย
การพัฒนาชนบท –– ไทย
ความจน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC79.P6 ส889ช 2545
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available