ย่ำอดีต :

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับงานกู้อิสรภาพของชาติไทย /

เชาวน์ รูปเทวินทร์ ; อุษณีย์ ศิริภักดี, บรรณาธิการ

Main Author: เชาวน์ รูปเทวินทร์
Other Authors: อุษณีย์ ศิริภักดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: ตากสินมหาราช, -- สมเด็จพระเจ้า, -- 2277-2325
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงธนบุรี, -- 2310-2325
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS577 ช728ย 2547
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available