พระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7, กรมศิลปากร, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

No Cover Image
Other Authors: สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7., กรมศิลปากร, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Format: VIDEODISK
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : สถานี, 2548
Subjects: กษัตริย์และผู้ครองนคร ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร ไทย พระราชกรณียกิจ
บุคคลสำคัญ ไทย
ไทย ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Audio Visual

Call Number: EDCD-ROM221
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD549
Copy 3
Available