การบริหารห้องสมุดยุคใหม่ =

Modern library management /

น้ำทิพย์ วิภาวิน

Main Author: น้ำทิพย์ วิภาวิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอสอาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2548
Subjects: ห้องสมุด -- การบริหาร
การบริหารห้องสมุด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z678 น522ก 2548
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-14 Recall This
Copy 2
Available