การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) :

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: CD-ROM
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การสำรวจ
การสื่อสาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การสำรวจ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สถิติ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การสำรวจ
การสื่อสาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
สถานประกอบการ -- การสำรวจ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM1448 2549
Copy 6
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available