สภาพและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก =

THE PROFILE OF AND THE NEEDS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY ADMINISTRATION AT BASIC SCHOOLS IN PHITSANULOK /

ภูริทัต สุทธาพันธุ์

No Cover Image
Main Author: ภูริทัต สุทธาพันธุ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การบริหาร -- ไทย -- พิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC1047.825.T5 ภ681ส 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available